Ztvárnění přívětivé k rozpočtu

Při stavbě mostů je nutno zohlednit mnoho faktorů, které rychle navyšují rozpočet. Použití matric může být při takovém projektu nákladově příznivou alternativou.

Možnosti použití elastických strukturních matric jsou rozmanité. Protože jsou tak flexibilní, lze je použít i pro betonové díly na komplikovaných místech, jako třeba při stavbě mostů. Ať už jde o novou stavbu nebo o rekonstrukci: Tyto formy jsou díky své znovupoužitelnosti často úspornou alternativou práce s jinými stavebními materiály. To platí zejména tehdy, jsou-li ve hře nařízení na ochranu památek. Sanace mostu přes Höllenbach s sebou nesla jednu zvláštnost: Tento památkově chráněný most s kruhovými oblouky přemosťuje Höllenbach a silnici 409 na dálnici A1 mezi Remscheidem a Wermelskirchenem. 

Vzhledová věrnost originálu

V souvislosti s rozsáhlými sanačními opatřeními byly okraje 22 mostních oblouků nahrazeny kvůli škodám způsobeným povětrnostními vlivy a stárnutím. Začínaly se drolit a ohrožovaly tak chodce a řidiče na silnici pod mostem. Z důvodů realizovatelnosti a nižších nákladů se architekti rozhodli nahradit stávající bloky z přírodního kamene pohledovým betonem se vzhledem přírodního kamene. Výzva zněla: Pohledová strana a spodní strana dolní části mostu mají různě silnou strukturu. Aby bylo možné tento vzhled replikovat co nejvěrněji, nejprve se vymodelovaly obě rozdílné struktury obloukových rohů a předložily se úřadu na ochranu památek. Po jeho schválení byly matrice vyrobeny. Ve výrobně prefabrikátů se jednotlivě odlily okrajové kameny s úhlovým tvarem a poté se na místě jeden díl po druhém složily do mostního oblouku na způsob Lega. 64 bloků pohledového betonu tvoří dolní část mostu v délce 25 metrů.