Solární fólie v kombinaci s betonovou matricí

Drážďanská společnost Heliatek přizvala společnost RECKLI k hledání nových cest v oblasti fotovoltaiky: V budoucnu by měly fasády budov vyrábět solární energii. Oba partneři pomocí solárního betonu dokázali, že zelená energie může vypadat skvěle.

Cílem není nic menšího než revoluce. Spolu se specialistou na fotovoltaiku, společností Heliatek, pracuje společnost RECKLI na „zelených budovách“ budoucnosti: budovách, jejichž betonová fasáda bude vyrábět solární proud. K tomu se do částí betonové fasády integrují organické solární fólie a umožní tak velmi efektivní získávání energie. Společnost RECKLI jako přední výrobce elastických strukturních matric pro tvorbu pohledového betonu je exkluzivním partnerem společnosti Heliatek, která zaujímá vedoucí postavení na trhu výrobců organických solárních fólií. 

Organická fotovoltaická technologie HeliaFilm se v mnoha ohledech liší od doposud rozšířené technologie a byla proto opakovaně oceněna. Na rozdíl od běžných solárních modulů, jejichž efektivita se stoupající teplotou klesá, zůstává stupeň účinnosti organických modulů plně zachován až do 80 °C. Na základě této vlastnosti je lze přímo integrovat do betonové fasády, aniž by bylo nutné řešit větrání a chlazení. Moduly jsou navíc zvláště produktivní. Buňky pracují i při velmi nízkém slunečním záření pouhých 100 wattů na plný výkon. Získávají tak proud i při silně zatažené obloze a oproti běžným solárním modulům je jejich výnos větší o deset až dvacet procent. 

Solární beton může významnou měrou přispět ke snižování CO2. Naše odvětví stále hledá nová, efektivní řešení - u novostaveb předepisují nová nařízení na úsporu energie v jednotlivých zemích i směrnice EU dodržování stále přísnějších energetických standardů. „Kromě výkonnosti organických solárních modulů nás především uchvátilo, že tato technologie je skutečně kompletně ekologická,“ říká jednatel společnosti RECKLI Dr. Bernd Trompeter. 

„Buňky neobsahují žádné toxické látky a lze je bez obav likvidovat, protože jsou složené převážně z PET plastu,“ vysvětluje vedoucí oddělení exportu Peter Henning. Právě on narazil při rešerších k tématu solární energie na společnost Heliatek a poté zajistil kontakt obou partnerů. Společnost RECKLI drážďanské firmě navrhla, aby svou technologii umístila na domovní stěnu - nápad, který badatele nejprve překvapil. Avšak jeho výhoda je nasnadě: Díky použití solárního betonu na fasádách lze pro výrobu energie využít mnohem větší plochu. „K získávání ekologického solárního proudu tak může sloužit celý plášť budovy,“ vysvětluje ředitel společnosti Heliatek Thibaud Le Séguillon. Vědci, kteří ještě v té době hledali strategické partnery, nadšeně souhlasili. 

 Společnost RECKLI pracuje pro drážďanskou firmu na řešení, jak integrovat fólie do betonových prefabrikovaných prvků. Moduly se umístí do prohlubně v betonovém prvku a spojí se s technologií za zavěšenou fasádou. Výhody HeliaFilmu: Zatímco běžné solární moduly váží mezi 10 a 15 kg na metr čtverečný, hmotnost modulů Heliatek je 500 gramů na metr čtverečný. Buňky tak lze integrovat velmi flexibilně. Již byly vyrobeny první testovací modely. V listopadu 2014 bylo uvedeno do provozu pokusné zařízení v Číně. „Trh v Číně je velmi rychlý a prudce roste,“ říká Henning. 

Na začátku roku 2015 následovala pokusná výstavba v závodě v Herne, aby bylo možné na místě studovat, jak lze moduly zabudovávat do betonových fasád a jak se pak chovají. Jakmile bude produkt připraven pro uvedení na trh, bude k dostání v různých rozměrech. Zákazník si navíc bude moci vybrat mezi barvami šedou, modrou a zelenou i různou silou průhlednosti. Protože moduly lze ohýbat až do rádiu 10 centimetrů, lze je používat dokonce i ve strukturovaných betonových plochách. 

„Pohledový beton získává díky našim tvůrčím možnostem estetické a díky HeliaFilmu funkční vlastnosti,“ říká Henning. I ředitel společnosti Heliatek Le Séguillon vidí v partnerství se společností RECKLI šanci na sjednocení ekologických a tvůrčích nároků na nejvyšší úrovni: „Jsme přesvědčeni o tom, že naše fasádové řešení se po uvedení na trh stane u architektů v krátké době první volbou.“

Peter Henning, RECKLI Vedoucí prodeje do zahraničí