ریکلی – ایران

بتن خود را طراحی کنید.

ریکلی RECKLI پرچمدار طراحی و ساخت قالب های پلی اورتانی مخصوص برای اجرای بتن منقوش است. ریکلی RECKLIهمچنین تامین کننده و تولید کننده مواد مواد پلی اورتان (لاستیک مایع)  ساخت قالب های بتنی طرح دار است. 

ریکلی RECKLI به همراه شبکه جهانی مخصوص خود، یار و  یاور معماران و طراحان سازه های بتنی و صنعت ساختمان و همچنین قالب سازان و مصرف کنندگان بخش خصوصی در سراسر جهان می باشد. قالب های ریکلی RECKLI  معماران را قادر می سازد که دیوار ها و قطعه هایی بتنی را با ظاهر زیباتری عرضه نمایند. به عنوان مثال از محصولات ریکلی می توان به قالب های طرح چوب، الوار، صخره، سنگ، نقوش شیاردار و هر گونه طرح سفارشی و غیره اشاره نمود.

 

ریکلیRECKLI  آماده همکاری جهت ارائه قالب های مخصوص، چه از مجموعه طرح های استاندارد موجود خود و چه از طرح های شخصی مورد درخواست متقاضیان، می باشد.

امید داریم شما را در پروژه هایتان همراهی کنیم.

Reckli Global

Company

Freedom of design in forming concrete: RECKLI stands for 50 years of architectural concrete with the highest demands on design and individuality. Architects and planers around the world trust us as manufacturers of reusable, elastic shapes and formliners.

> Read more

Products

Whether it is a surface design, surface protection or mold making, we have the right solution for you. Browse our product site to learn more and see the possibilites. 

> Read more

Showroom

Get inspired by our references from all over the world.

> Read more

Service

Trade fair dates, news, downloads and more. See our Service-section for any information you need to learn more about RECKLI.  

> Read more

Blog

Stay up to date with the RECKLI Blog. Here we will provide you with the latest stories from the world of architecural concrete and design. See for yourself and be inspired!

> Read more