Kooperacja i Partnerstwo

Jako specjaliści w dziedzinie betonu architektonicznego, RECKLI angażuje się w różnych przedsięwzięciach i organizacjach branżowych. We współpracy z najlepszymi partnerami branży RECKLI trzyma rękę na pulsie i stale wyznacza sobie nowe kierunki rozwoju.

Stowarzyszenie producentów betonów

Stowarzyszenie producentów betonów jest dobrowolną i samodzielną organizacją o osobowości prawnej, powstałą w 1994 roku. Stowarzyszenie skupia firmy produkujące wyroby z betonu, a także związane z nimi jednostki badawcze, projektowe oraz producentów materiałów i urządzeń dla budownictwa. Członkami Stowarzyszenia jest kadra kierownicza producentów prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego oraz firm z nimi współpracujących, a także przedsiębiorstwa jako podmioty prawne. 

>s-p-b.pl (pl)

Centrum informacji betonu

Centrum Informacji Betonu (IZB = Informationszentrum Beton) to organizacja wspomagająca wszystkie firmy budowlane skupione wokół branży betonowej. Centrum szuka nowych obszarów zastosowań dla cementowych materiałów budowlanych oraz zastosowań dla nowych i innowacyjnych produktów i procesów. Firma RECKLI dysponuje dużymi możliwościami kreowania betonu architektonicznego.

>beton.org (de)

Stowarzyszenie niemieckich producentów betonów prefabrykowanych

W stowarzyszeniu tym prowadzone są rozmowy dotyczące wymagań produktów w obrębie fasad, dyskusje o aktualnych trendach i aspektach prawnych. RECKLI traktuje tą aktywność jako możliwość stałego udoskonalania swojej działalności.

>fdb-fertigteilbau.de (de)

International Glassfibre Reinforced Concrete Association (GRCA)

Międzynarodowa organizacja Glassfibre Reinforced Concrete Association (GRCA) została stworzona ponad 40 lat temu. Dzisiaj liczy sobie ponad 80 członków z ponad 25 krajów. GRCA organizuje międzynarodowe konferencje i jest postrzegana jako reprezentant branży betonu zbrojonego włóknem szklanym.

>grca.org.uk (en)