Elastomery-Silikonowe

Elastomery silikonowe mogą być nakładane na lekko wilgotne powierzchnie i są częściowo odporne do temperatury 200° Celsjusza. Ze względu na ich strukturę wewnętrzną nadają się do wiernego odwzorowywania za pomocą silikonu i precyzyjnego kształtowania wg formy. Dwukomponentowe tworzywo sztuczne podobne do gumy twardnieje w temperaturze pokojowej.

Z kondensacją przestrzenną, lejne

SI-COMPOUND 10.15

A silicone molding material for standard requirements. It is suitable for producing highly elastic, very delicate forms in a full-casting or casing-casting process and reproduces detailed patterns.

SI-COMPOUND 20

A silicone molding material for high requirements. The products serves the production of highly elastic, especially tear-proof forms and reproduces even constrictions and undercuts true to detail.

SI-COMPOUND 20 TRANSLUCENT

Can be applied the same as SI casting material 20. The silicone material is translucent.

SI-COMPOUND 6.25

A silicone molding material for simple requirements. It is suited for producing elastic relief- and profile forms and reproduces even delicate surface structured true to detail.

Z kondensacją przestrzenną, do wygładzania

SI-MOLD PASTE HR-N

A silicone mold paste for working on vertical surfaces and overhead areas. The product is applied in producing elastic and thin-walled forms.

Ze związkami addycyjnymi, lejna

SI-COMPOUND 21 AV

A silicone molding material for standard requirements. The product is virtually free from shrinkage and is applied in producing highly elastic, dimensionally stable forms in a full-casting or case-casting process.

SI-COMPOUND 26AV

A silicone molding material for high requirements. The silicone synthetic has the same properties and areas of applications as SI Casting Material 21 AV, but is more tear-resistant.