Środki antyadhezyjne i rozszalowujące

Podczas pracy z elastomerami poliuretanowymi środki antyadhezyjne zapewniają, że matryca zostanie łatwo oddzielona od modelu. Środki adhezyjne używa się także w produkcji replikantów, na przykład do ochrony modelu przed przebarwieniami. Podczas pracy z elastomerami silikonowymi środki antyadhezyjne nie są obowiązkowe, ale zalecane.

Środki antyadhezyjne do betonu

WOSK RODZIELAJĄCY RECKLI-TL

Gotowy do użycia środek rozdzielający do betonu, do stosowania na matrycach RECKLI i odpornych na rozpuszczalniki, niechłonnych powierzchniach szalunkowych. Nie powoduje problemów przy rozformowaniu oraz w późniejszych procesach pielęgnacji betonu.

WOSK ROZDZIELAJĄCY RECKLI TL-SO

Gotowy do użycia środek rozdzielający do betonu, stosowany przy długim czasie szalowania. Właściwości podobne do RECKLI TL. Dodatkowo działający efekt chemiczny rozdzielający pozwala na bezproblemowe rozformowanie nawet przy czasie szalowania powyżej 24 godzin.

WOSK ROZDZIELAJĄCY RECKLI TL-W

Gotowy do użycia środek rozdzielający do betonu na bazie wodnej. Do stosowania na matrycach RECKLI jak i niechłonnych powierzchniach szalunkowych. Chroni przed przebarwieniami i innymi śladami, nie powoduje problemów przy rozformowaniu oraz w późniejszych procesach pielęgnacji betonu.

Środek antyadhezyjny do budowy form

GYPSUM RELEASE AGENT GTM

A watery, ready-to-use removal agent for plaster molds from elastic synthetic forms. It reduces the formation of bubbles on the plaster surface. Later layers of coating have no adhesive problems.

SI-STRIPPING LACQUER

A water-soluble, one-component sealer. The lacquer protects mold templates from discoloration. It created a light film, which is washed off with water after ending the molding work.

WOSK DO FORM I MODELI

Gotowy do użycia środek rozdzielczy używany przy produkcji form i modeli. Zapewnia skuteczne oddzielanie modelu od formy przy stosowaniu dwuskładnikowych żywic na bazie poliuretanów i epoksydów. Wosk nadaje się również do rozdzielania silikonu od silikonu.