Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe RECKLI są używane jako warstwy sczepne, lepiszcze lub do uszczelniania. Drugim polem zastosowania jest produkcja modeli. W zależności od rodzaju są łatwe w mechanicznej obróbce i w kolorach kremowo-białym i szary.

Puste żywice lane

Bauharz EP

Zmodyfikowana żywica epoksydowa. Produkt ma długi czas zachowania stanu plastycznego przy niskich naprężeniach utwardzania i służy do zalewania elementów o dużej objętości lub elementów wrażliwych na ciepło.

ELECTRO RESIN EP

A modified epoxy resin. This product has a long pot life with a low-stress hardening and is applied in casting large-volume or heat-sensitive building elements.

EPOXI GC

Zmodyfikowana żywica epoksydowa. Dzięki wytrzymałości cieplnej, krótkiemu czasowi zachowania stanu plastycznego i niskiemu poziomowi lepkości nadaje się jako spoiwo do wytwarzania laminatów z włókna szklanego w procesie odlewania, formowania wtryskowego i kształtowania ręcznego.

EPOXI LB

Zmodyfikowana żywica epoksydowa ze znacznie lepszą odpornością na żółknięcie i oświetlenie. Produkt służy jako spoiwo do produkcji lżejszych kamiennych dywanów i podłoży z kwarcytu o grubszym uziarnieniu.

Epoxi LB jasna

Zmodyfikowana żywica epoksydowa podobna do EPOXI LB, jednak stosowana jako spoiwo do produkcji jaśniejszych dywanów kamiennych i podłogi z kwarcytu o drobniejszym uziarnieniu.

EPOXI PB

Zmodyfikowana żywica epoksydowa, wysoce żaroodporna i odporna na ciśnienie. Jest stosowana jako środek wiążący do wytwarzania betonu polimerowego. Niska lepkość zapewnia wysokie napełnianie i doskonałe właściwości przetwórcze betonu polimerowego.

EPOXI WST

Zmodyfikowana żywica epoksydowa używana w budowie modeli i form. W zależności od dodatku może być mieszana dla stabilnych podłoży lub jako twarda, szybko schnąca masa zalewowa.

żywica do iniekcji EP

Zmodyfikowana żywica epoksydowa o długim czasie zachowania stanu plastycznego do napełniania włoskowatych pęknięć w elementach betonowych. Nawet włoskowate pęknięcia dzięki tej żywicy mogą zostać bezpiecznie wypełnione za pomocą pomp wysokiego lub niskiego ciśnienia wtrysku.

żywica jastrychu EP

Zmodyfikowana żywica epoksydowa do stosowania jako środek wiążący dla jastrychów żywic syntetycznych i żywic syntetycznych do zarysowanej powłoki. Niska lepkość zapewnia łatwą obróbkę i szybkie nakładanie. Produkt ten może być stosowany jako żywica podkładowa.

żywica jastrychu EP-THIX

Modyfikowana żywica epoksydowa, stosowana jako spoiwo do jastrychów z żywicy syntetycznej, zwłaszcza dekoracyjnych podłóg z kwarcytu w pomieszczeniach. Lekko tiksotropowe właściwości zapobiegają wypływowi spoiwa.

Pełne żywice lane

EPOXI BB

Bezrozpuszczalnikowa powłoka wyrównująca na bazie żywicy epoksydowej. Produkt gwarantuje wytrzymałą, tanią w utrzymaniu powłokę podłoża i jest stosowany zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorach - komercyjnym i przemysłowym.

EPOXI BT

Pigmentowana, tiksotropowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej. Stosowana w budownictwie nadziemnym do ścian i cokołów. W budownictwie lądowym ziemnym i podziemnym jest także używana do powlekania rur, studzienek i zbiorników do odbioru wody.

Epoxi-Gießmasse 71/30

Zmodyfikowana żywica epoksydowa. Właściwości i zastosowania są analogiczne do EPOXI Gießmasse 51/30 i 61/20, ale z dłuższym czasem zachowania stanu plastycznego.

Pełne żywice szpachlowe

Epoxi -GF-Spachtel

Szpachla z tworzywa sztucznego wzmocniona włóknem szklanym na żywicy epoksydowej. Odporna na nacisk i zginanie używana jest jako dodatkowy szalunek dla form. Może być także stosowana na wilgotnych podłożach. Utwardza się praktycznie bez skurczu.

Epoxi GS

Szpachla do podłoża i klej na bazie żywicy epoksydowej. Wyrównuje otwory, wgłębienia i puste przestrzenie. Nadaje się do stosowania na podłoża cementowe, drewniane, ceramiczne, a także ze stali oraz polistyrenu.

Epoxi OH

Zmodyfikowana żywica epoksydowa, która służy jako żywica powierzchniowa do nauki, form laminowanych i negatywowych. Przemysł ceramiczny wykorzystuje ją jako żywicę powierzchniową dla modeli roboczych. Produkt odwzorowuje szczegóły, nadaje się do smarowania i jest odporny na uderzenia i ścieranie.

Epoxi OH blau

Zmodyfikowana żywica epoksydowa. Właściwości i zastosowanie analogiczne do EPOXI OH. Posiada niebieską, a nie białą jak Epoxi OH kolorystykę.

EPOXY GF FILLER

A glass-fiber reinforced, synthetic spatula mass on an epoxy resin base. The impact-, pressure-, and bend-resistant spatula mass is applied as a protective casing for moldings. It can be applied to moist bases and hardens nearly free of shrinkage.

EPOXY OH SCRATCH-PROOF

A modified and spreadable epoxy resin. The application occurs analog to EPOXY OH. The product is very chemical-, scratch- and abrasion-resistant and is suited for the use of styrol- and methyl-methacrylate-containing casting materials.

EPOXY OH/D 50

A modified and spreadable epoxy resin with exact reproduction of crisp details and a high impact-resistance. It serves as a surface resins for instructional, laminating and negative forms as well as working molds in the ceramics industry.

Klebepaste EP

Zmodyfikowana żywica epoksydowa o niskim ciężarze właściwym. Znajduje zastosowanie w budownictwie, przemyśle przetwórstwa drewna oraz w budowie maszyn. Specjalnym polem zastosowania jest produkcja płyt warstwowych z włókien szklanych.

RAPID EPOXY TYPE LS

A repair-adhesive mortar on an epoxy resin base. It fills irregularities and blemishes on cement-bound bases or steel surfaces and is suited for adhesions in the floor- or wall-area.

SUPPORTING MASS EP-F TYPE VB

A modified epoxy resin with the same properties and areas of application as Support Material EP-F Type L, yet with a lower specific weight.

Zaprawy i jastrychy

EPOXY MORTAR

A resin-bound repair and levelling mortar. Epoxy Fine Concrete is suited for cement-bound bases. The repair mortar mends irregularities, break-outs and anchor holes.

EPOXY MORTAR TYPE 3

A resin-bound repair and levelling mortar with the same properties as the Epoxy Fine Concrete and high early solidity. The product simplifies the filling of high, vertical hollows.

EPOXY RKM

A resin-bound repair and adhesion mortar. It is applied on cement-bound bases and steel surfaces in filling break-out spots or holes and serves the adhesion of building parts.