Individuální struktury

Výrobní postup

01

Primární forma se buď vymodeluje ze sádry nebo vznikne za pomoci počítače. Obrazové předlohy a digitální výkresy se na počítači přepracují do souboru pro CNC frézu. Ta vyfrézuje se do mateřské formy. 

02

Sádrový nebo frézovaný model se uzavře formovacím voskem a opatří se bednicím rámem. Poté se na modelu vylije polyuretanová matrice.

03

Po vytvrdnutí polyuretanu lze sejmout bednicí rám. Vysoká elasticita matrice umožňuje detailní reprodukci struktury a dodává jí pevnost, díky které ji lze použít vícekrát (až 100x).

04

Matrice se nalepí nebo upevní do bednění před samotnou betonáži. Takto připravená matrice se před betonáži opatří odbedňovacím olejem. 

05

Bednění je připraveno na betonáž. Matrici lze použít při prefabrikaci nebo pro betonáž přímo na místě.

06

Po vytvrdnutí betonu lze prvek bez problémů odbednit. Matrici lze používat opakovaně, v závislosti na typu až 100x.

Reference

Eastsite Neuostheim, Mannheim, custom-made
White Collar Factory, London, custom-made
Titanic Hotel Chausseestraße, Berlin, custom-made
Evangelical-Lutheran Regional Church, Munich, Custom-made
Herbert Lechner AG, Laas, Custom-made
Polish National Radio Symphony Orchestra, Katowice, Custom-made
Museum for Architectural Drawing Berlin, Custom-made
Museum for Natural Science Berlin, Custom-made
Vorarlberg Museum Bregenz, Custom-made
German Embassy Warsaw, Custom-made
Kantonalbank Chur, Custom-made
Residence Parvenda, Custom-made
Nottingham Contemporary, Custom-made