Výrobní postup

Výroba matric (vložek do bednění) RECKLI probíhá podle jednoduchého principu: Na počátku je inspirace v přírodě nebo na počítači. V kombinaci tradičního řemesla a vysoce moderní technologie vznikne poté nejprve pozitivní model a potom elastická matrice.

01

Mateřská forma vznikne buď ruční prací nebo na počítači: Pro standardní a některé individuální struktury se primární forma vymodeluje ze sádry nebo se vytvoří obtisk stávající struktury. U individuálních matric, matric pro fotogravuru a 3D matric slouží dezén nebo grafické znázornění jako předloha, která se na počítači přepracuje na frézovací soubor a vyfrézuje se do mateřské formy.  (výjimka: RECKLI artico).

02

Pozitivní model se uzavře formovacím voskem a opatří se bednicím rámem. Poté se na modelu vylije polyuretanová matrice.

03

Po vytvrdnutí polyuretanu lze sejmout bednicí rám. Vysoká elasticita matrice umožňuje detailní reprodukci struktury a dodává jí pevnost, díky které ji lze použít vícekrát (až 100x).

04

Matrice se nalepí nebo upevní do bednění před samotnou betonáži. Takto připravená matrice se před betonáži opatří odbedňovacím olejem. 

05

Bednění je připraveno na betonáž. Matrici lze použít při prefabrikaci nebo pro betonáž přímo na místě.

06

Po vytvrdnutí betonu lze prvek bez problémů odbednit. Matrici (vložku do bednění) lze používat opakovaně, v závislosti na typu až 100x.