Konstrukcje oszczędne dla budżetu

Podczas budowy mostów należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które mogą istotnie wpłynąć na budżet. Użycie matryc w procesie kształtowania może stanowić opłacalną alternatywę.

Dla elastycznych struktur matrycy istnieje wiele możliwości zastosowań. Ponieważ są one bardzo elastyczne, można je stosować nawet w trudno dostępnych do betonowanie miejscach, np. w trakcie budowy mostów. Niezależnie czy jest to nowa budowa czy też renowacja: formy, dzięki ich przydatności do ponownego użycia, często stanowią alternatywę dającą oszczędności w porównaniu do innych materiałów budowlanych. Dotyczy to zwłaszcza przypadku,  gdy dany obiekt jest zabytkiem. Można było to zauważyć w trakcie remontu mostu Höllenbrachbrücke: Podlegający ochronie most łukowy przecina Höllenbach oraz Landstrasse 409 na A1 między Remscheid a Wermelskirchen. 

Wygląd zgodny z oryginałem

W trakcie zakrojonych na szeroką skalę prac renowacyjnych, ze względu na warunki atmosferyczne i szkody powstałe wskutek zestarzenia się wymieniono obrzeża 22 łuków mostowych: Zaczęły się one już kruszyć i stanowiły zagrożenie dla pieszych i kierowców na przebiegającej poniżej drodze. Za względów na wykonalność oraz koszty architekci postanowili zastąpić istniejące bloki z kamienia naturalnego betonem licowym o wyglądzie kamienia naturalnego. Wyzwanie: Bok i spodnia strona mostu były ustrukturyzowane w zróżnicowany sposób. Aby możliwie wiernie odwzorować oryginalny wygląd, w pierwszej kolejności umodelowano dwie odmienne struktury łuków mostu, co też zgłoszono do urzędu ds. ochrony zabytków. Po zatwierdzeniu wykonano matryce. W zakładzie prefabrykacji odlano poszczególne kamienne obrzeża, a następnie kawałek po kawałku, jak klocki lego, złożono je w łuk mostu. Teraz 64 bloki z betonu licowego tworzą długi na 25 metrów łuk mostu.